Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy – Miljösanering av bilskrot

Hällberga bilskrot är en auktoriserad bilskortsfirma som drivs under uppsikt från Länsstyrelsens och som är aktiv i östra Mellansverige och Stockholms närområde. Vi har lång erfarenhet från branschen och alla våra anställda är miljömedvetna och följer en strikt miljöpolicy gällande hur bilar skrotas och hur skroten tas hand om.

Vår skrotningstjänst är helt gratis och vi kan även hämta upp din bil på plats utan kostnad. Du kan läsa mer om våra tjänster här.

Vikten av att skrota bilen på ett miljövänligt sätt

Alla bilar har en viss livslängd och förr eller senare behöver de skrotas. Men bara för att bilen behöver skrotas innebär inte det att fordonet är värdelöst, snarare tvärtom. Målet med att skrota en bil är nämligen att återanvända och återvinna så mycket som möjligt av bilen, men det är viktigt att detta görs på rätt sätt.

Det värsta du kan göra med en bil du inte längre använder är att låta bilen falla isär då det resulterar i att farliga ämnen läcker ner i vårt grundvatten.

På Hällberga bilskrot skrotar vi alla sorters tänkbara bilar och modeller och efter att de monterats ner, skickar vi vidare de delar som kan återvinnas till kunder som kan ta hand om dem på bästa sätt. Antingen för att använda som reservdelar i andra bilar eller för att smälta ner och återvinna för nya ändamål. De delar som inte går att återvinna däribland farliga ämnen tas också hand om på bästa sätt för att undvika att de hamnar i vårt kretslopp.

En miljövänlig bilskrotning brukar kallas för miljösanering och går till på följande vis.

Miljövänlig bilskrot

När vi tagit emot ett fordon som behöver skrotas följer vi ett strikt protokoll gällande hur vi sanerar bilen för att se till att så mycket som möjligt kan återvinnas och att vi har en så liten påverkan på miljön som möjligt.

  1. Först och främst tar vi hand om bilbatteriet och glasrutorna – de sorteras separat.
  2. Vi fortsätter därefter med att montera ner kylsystemet och luftkonditioneringen.
  3. Innan vi kan börja ta isär själva bilen och karossen tömmer vi fordonet på alla oljor från motorn, växellådan, bakaxeln och bromsarna. Vi tar även hand om andra vätskor såsom kylvatten och spolarvätskan. Detta steg är extra viktigt då de flesta vätskorna inte kan återvinnas utan måste kasseras.
  4. Därefter monterar vi av samtliga hjul innan vi detonerar airbagsen.
  5. När alla vätskor och oljor tömts och hjulen avlägsnats börjar vi montera ner framaxelbalken, motorn och växellådan samt katalysatorn.
  6. I detta skede är bilen redo för pressning inför transport till sista steget.
  7. Det sista steget kallas för fragmentering och här krossas fordonet så att man kan sortera de olika metallerna så att de kan återvinnas på rätt sätt. Även tyger och plast sorteras.

Metalldelarna säljs därefter vidare till ett smältverk som skapar nya material från dem.

Naturligtvis kan delar såsom motor, växellåda och katalysator säljas vidare till kunder som behöver dem i sina begagnade fordon. I dagsläget erbjuder vi på Hällberga bilskrot inte försäljning av bildelar utan vi skrotar endast bilen.

För att ytterligare respektera våra miljö ser vi till att endast använda moderna verktyg och maskiner som designats till att en så liten miljöpåverkan som möjligt.