Privacy Policy

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär (t ex en intresseanmälan eller beställning) i Hällberga Bilskrots Internettjänster eller på de öppna sidorna på www.hallbergabilskrot.se / www.bilskrothallberga.com eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av oss och i förekommande fall även av annat företag för förberedelse och administration av den berörda tjänsten.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i koncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen i koncernen kan du begära detta skriftligt. Detta gäller också om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.